ART VISUEL > Grand format

"ABÎME"
36X48
2017
$1150
"LA LUNA"
VENDU
30 RD
2017
"COMPOSTAGE"
VENDU
30x40
2016
"ECHO"
VENDU
30x40
2016
"ESPACE INFINI"
VENDU
48x36
2016
"MICROORGANISMES"
40X40
2015
$1050
CHAI
VENDU
48x36
2015
"HYMNE À LA VIE"
VENDU
30X40
2015
"UN HIVER À LA FERME"
VENDU
40 X 40
2014
"INTEMPOREL"
VENDU
40X40
2014
"MUTATION"
VENDU
40X40
2013
"DANSE AMÉRINDIENNE"
VENDU
40 X 40
2013
"L'ANGE BLEU"
VENDU
36X48
2014
"LE TEMPS FILE"
Vendu
40X40
2014
"LE TEMPS"
VENDU
40 X 40
2013
"MIKROS"
VENDU
60X36
2013
"MICRO ORGANISMES"
VENDU
30X60
2012
"ODE A LA MÈRE"
VENDU
40X40
2012
"AINSI VA LA VIE"
VENDU
60 X 36
2012
"LES BARBELÉS"
VENDU
40 X 40
2011
"LES CANTONS"
VENDU
40 X 40
2011
"L'AUTRE RIVE"
VENDU
40 X 40
2011
"A LA FERME"
48 X 40
2011
"RENDEZ VOUS MATINAL"
VENDU
40 X 40
2011
AVANT LA FERTILISATION"
VENDU
40 X 40
2011
"PASSER AU TRAVERS"
VENDU
60 X 36
2011